Statistika DL baze

Download baza trenutno ima
528 fajla / fajlova, u 168 kategorije. Ukupan broj preuzimanja fajlova od 1. aprila 2011. god. je 1042763 puta
rade
dodaj_fajl

GRFić na FB

Montažne betonske hale PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 27 jun 2011 18:19

Izučavanjem raznolikih vrsta i podvrsta projektovanih i izvedenih nosača montažnih hala kod nas i u svetu formirana je tipologija prema konstrukciji tako da se sve vrste hala mogu podvesti pod određeni tip sto je dato slikom 1.2.

Svaki od tipova podrazumeva određene specifičnosti pri montaži, kako zbog svoje j strukture tako i zbog različitih elemenata koji ih čine (noseće konstrukcije). Osnova za tipizaciju montažnih hala je oblik i vrsta elemenata koji premošćuju raspone, tj. formiraju j krovnu konstrukciju. Takođe elementi krovne konstrukcije u statičkom smislu su linijski, površinski ili prostorni, pa je to prva razlika na osnovu koje je vršena tipizacija.

Svi prikazani tipovi konstrukcija montažnih hala sadrže pored pomenutih glavnih elemenata konstrukcije i niz drugih pomoćnih i sekundarnih konstruktivnih elemenata bez kojih konstrukcija ne bi mogla da funkcioniše, ali u tipizaciji montažnih hala prema konstrukciji, nisu uzeti u obzir.

mh12

Slika 1.2.

Na slici 1.3. dati su neki primeri projektovanih i izvedenih montažnih konstrukcija hala.

mh13

Slika 1.3.

Funkcija montažne hale i tip konstrukcije

Funkcija budućeg objekta određuje tip konstrukcije hale koji će se primeniti. Ne mogu svi tipovi zadovoljiti specifičnosti zahteva radnog prostora i prenos opterećenja od nje same i ostalih podsistema na tlo. Iz razloga projektovanja i gradnje ovih objekata za već poznatog korisnika analizom je dovedena u vezu namena sa tipom nosača (konstrukcije) hala i pretežnim veličinama njihovih raspona (kao morfološkom karakteristikom). Veza namene, tipa nosača i pretežnog raspona data je tabelom 1.1.

Tabela 1.1
mhtable1

Montažni elementi

Analiza morfologije nosača sastavljenih od elemenata kao osnovnih jedinica za montažu, posla je od aspekta klasifikacije vezanih za:

- geometriju,

=>   sistemska linija - ravan (štapovi, lukovi, ploče, ljuske itd.), 
=>   poprečni presek (I, T, sandučasti, pravougaoni, rešetka itd.), materijal (u ovom slučaju beton i prednapregnuti beton),

- težinu.           

mh13-2

mh13-3

Slika 1.3. (nastavak)

Za aspekta montaže konstrukcije veoma je bitna raščlanjenost konstrukcije na elemente i sklopove koji će se montirati, o čemu je potrebno je voditi računa, naročito u fazi projektovanja.

Tabela 1.2
mhtable2

Na osnovu analize montažnih elemenata hala došlo se do grupe od 9 elemenata od betona ili prednapregnutog betona koji su takođe svrstani prema dva bitna zahteva za montažu: težina i dužina (gabarit). Klasifikacija montažnih elemenata hala odnosi se na tipove hala prema slici 1.1 i dati su tabelom 1.2. Pod


preuzeto sa www.gradjevinarstvo.rs